Info Cheile Nerei

Slide Show
 
 
 
 

Logare membriStrategia de Dezvoltare și Promovare

BIBLIOGRAFIE:

CLICK to ZOOM

Benedek, J., Dezsi, Şt., 2006, Analiza socio-teritorială a turismului rural din România din perspectiva dezvoltării regionale şi locale. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca.

Bjelijac, Ž., 2006, Theorethical-Methodological Bases of Event Tourism-Beograd.

Botoşăneanu, L., Negrea, Şt., 1976. Drumeţii prin Munţii Banatului. Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Bran, Florina, Simon, Tamara, Nistoreanu, P., 2000, Ecoturism, Editura Economică. Bucureşti.

Bota, I., 2006, Drum de fier, cale bătrână. Contribuţii tehnice româneşti la civilizaţia Europei. Prima cale ferată Oraviţa – Iam – Baziaş (1854) şi prima cale ferată de munte, Oraviţa – Anina (1863).

Cândea, Melinda, Simon, Tamara, 2004. Zone defavorizate în România. Concepte, Caracteristici, Studii de caz. Premise de dezvoltare. Editura Universitară, Bucureşti.

Cândea, Melinda, Simon, Tamara, Tătaru, Alexandra, 2007. Spaţiul rural, turismul rural şi agroturismul. Editura Transversal, Bucureşti.

Ciuciu, Alina, 2008. Valorificarea potenţialului turistic pentru calea ferată Oraviţa-Anina. Analiza economico-turistică a activităţii Hotelului Caraş din Oraviţa. Lucrare de disertaţie. Departamentul de Geografie. Universitatea de Vest din Timişoara.

Deprez, L., 2006, L’Economie touristique au une croissance accessible. Publibook, Paris.

Dezsi, Şt., 2006, Patrimoniu şi valorificarea turistică. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca.

Dinu, M., 2005. Ecoturism. Coduri etice şi norme de conduită. Universitatea Româno-Americană. Editura CDRRESS, Bucureşti.

Dolângă, M., 1995, Ţara Nerei. Mit şi pluralitatea timpului. Editura Kriterion, Bucureşti.

Drugărin, I., 1995, Mănăstirea ,,Călugăra’’. Timişoara.

Dumbrăveanu, Daniela, 2004, Zona turistică Porţile de Fier. Analiza geografică. Editura Universitară. Bucureşti.

Feneşan, C. Gräfl, R., Zaberca, M. V., Popa, I., 1994. Din istoria cărbunelui. Anina 200. Reşiţa.

Frunzăverde, S., 2000, Managementul dezvoltării turismului zonal. Teză de doctorat. Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Timişoara.

Fulea, Maria, 1996, Coordonate economice şi socio-demografice ale satului românesc în tranziţie. Editura Academiei Române.

Gherasim, T., Gherasim, D., 1999, Marketing turistic. Editura Economică, Bucureşti.

Glăvan, V., 2003, Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism. Editura Economică. Bucureşti.

Glăvan, V., 2006, Potenţialul turistic şi valorificarea sa. Editura Fundaţiei România de Mâine Bucureşti.

Goga, Manu Lidia, 2003, Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de familie în Banat. Editura Mirton, Timişoara.

Graf, R. 1997, Domeniul bănăţean al STEG 1855-1920. Editura Banatica, Reşiţa.

Grădinariu, E., Udrea-Stoia, I., 1936, Ghidul Banatului. Timişoara.

Hall, CM., Page, S. J., 2003, The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. London.

Haţegan, I., 2003, Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI-XX). Editura Mirton. Timişoara.

Henche, Blanca Garcia, 2004, Marketing în turismul rural. Editura Irecson. Bucureşti

Hromadka, G., 1995, Scurtă cronică a Banatului Montan. Fundaţia ,,Friedrich Ebert’’.

Irimia H., Albu Florenţa Maria, 2005, Dezvoltare locală. Elemente fundamentale. Editura Pro Marketing. Reşiţa.

Istudor, M., 2006. Dezvoltarea rurală şi regională a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Editura ASE. Bucureşti.

Jurkiewicz, A, Constantin, S., Bădescu, B., 1996. Sisteme carstice majore din zona Reşiţa-Moldova Nouă. Reşiţa.

Lazăr Pârjol, M., 2007. Sasca Română. Povestea satului meu. Editura Mirton, Timişoara.

Leu, V., 2006, Memorie, memorabil, istorie în Banat. Editura Marineasa, Timişoara.

Leu, V., Albert, Carmen, Ţeicu, 2007. Studii bănăţene. Editura Mirton, Timişoara.

Leu, V., Gillich, G-R., Chioncel, C.P., Gillich, Nicoleta, 2008. Căi ferate care ne unesc. Proiect finanţat prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2004-2006. RO 2005/017-538.1.02.12. Editura Eftimie Murgu, Reşita.

Luca, S. A., 2004. Repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin. Editura Economică. Bucureşti.

Marton, Al., 2000, Ecologie şi Turism: Ecoturism. Editura Mirton. Timişoara.

Matei, Elena, 2004, Ecoturism. Editura Top Form, Bucureşti.

Miodrag, K., 2008, Vršac. Beutiful face of a beautiful town. Tourist organization of Vršac. Public Triston. Vršac.

Miu, Florentina, 2008, Ecoturism şi turism rural. Editura Universitatea din Piteşti.

Moga, T., Rădulescu, Carmen Valentica, 2004. Dezvoltarea complexă a spaţiului rural. Editura ASE, Bucureşti.

Nedelea, Al., 2003. Politici de marketing în turism. Editura Economică. Bucureşti

Neuman, V., 1997. Identităţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului. Editura Hestia. Timişoara.

Neagu, R., Vodă, M., 2005. Evoluţia resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Negrea, Şt., Negrea, Alexandrina, 1996. Din Defileul Dunării în Cheile Nerei. Itinerare în Munţii Almăjului şi Locvei. Editura Timpul. Reşiţa.

Nistoreanu, P., 2003. Ecoturism şi turism rural. Editura ASE Bucureşti.

Niţă, J., Niţă, C., 2000, Piaţa turistică a României. Editura Ecran magazin, Braşov.

Olaru, M., 1978. Bibliografia Banatului. Ştiinţe naturale. Reşiţa.

Olaru, M., 1984. Judeţul Caraş-Severin. Hartă turistică cu text. Publiturism. Bucureşti.

Olaru, M., 1996, Munţii Banatului. Resursele turistice naturale şi antropice. Editura Hestia. Timişoara.

Olaru, M., 2000. Munţii Banatului. Amenajarea şi dezvoltarea turistică. Editura Hestia, Timişoara.

Oarcea, Z., 1999. Ocrotirea naturii filozofie şi împliniri. Parcuri naţionale, parcuri naturale. Editura Presa. Universitatea Româna, Timişoara.

Otiman, P. I., 2000, Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a României în vederea aderării la Uniunea Europeană. Un punct de vedere. Editura Agroprint, Timişoara.

Perianu, D. Gh., 2000. Istoria locomotivelor şi a căilor ferate din Banatul Montan. Editura Timpul. Reşiţa.

Perianu, D. Gh., 2005. Personalităţi ale culturii tehnice şi industriale din Banatul Montan. Dicţionar. Editura MODUS, P.H.

Popescu, Claudia Rodica, 2003. Zonele miniere defavorizate din România. Abordarea geografică. Editura ASE, Bucureşti.

Pop, C.C., 2008. Turism şi dezvoltare durabilă. Judeţul Sălaj. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca.

Popovici, C. S., Sârbu, N., 1996. Rezervaţia naturală Cheile Nerei-Beuşniţa, Editura Media Star, Reşiţa.

Puşcaşu, V., 2000. Dezvoltarea regională. Editura Economică, Bucureşti.

Rey, Violette, Groza, O., Ianoş, I., Pătroescu, Maria, 2006. Atlasul României. Enciclopedia RAO, Bucureşti.

Roman, T., (coord.), 2004. Sociologie economică rurală. Editura ASE, Bucureşti.

Sava, Cipriana, 2007. Strategii de dezvoltare a activităţii de turism. Editura Aprilia Print, Timişoara.

Sencu, V., 1978. Munţii Aninei. Ghid turistic. Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Stănciulescu, Gabriela (coord), 2004. Strategii şi politici regionale de dezvoltare durabilă a Spaţiului dunărean. Provocări pentru turism. Editura ASE, Bucureşti.

Stănciulescu, Gabriela, Jugănaru, I. D. 2006. Animaţia şi animatorul în turism. Editura Uranus, Bucureşti.

Stăncioiu, Aurelia-Felicia, 2000. Strategii de marketing în turism. Editura Economică, Bucureşti.

Stăncioiu, Aurelia-Felicia (coord.), 2005. Planificarea de marketing în turism –concepte şi aplicaţii. Editura Economică, Bucureşti.

Stănilă, I. 1986. Valea Caraşului. Districtul Ilidia sec. XIV – XVII. Pagini din trecutul unui colţ de ţară. C.C.E.S. Caraş-Severin, Reşiţa.

Stef, V., Vlad, Sornia, 2004. Spaţiul mistic şi turismul. Editura Universităţii ,,Lucian Blaga’’, Sibiu.

Stock, M., (coord.) 2003. Le tourisme. Acteurs, lieux et enjeux. Beliu. Paris.

Stoicescu, M., 1973. Bibliografia localităţilor şi monumentelor medievale din Banat. Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara.

Taban, M., 2008, Les industries populaires du Departement de Caraş-Severin. Editura Cosmopolitan Art, Timişoara.

Turnock, D., 1999. Path Dependency and Sustainable Rural Tourism in the Romanian Carpathians. Occasional Paper 41. University of Leicester. Department of Geography.

Ţeicu, D., 1998. Banatul Montan în Evul Mediu. Editura Banatica, Timişoara.

Ţeicu, D., 2007. Geografia ecleziastică a Banatului Medieval. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca.

Ţigla, E. J., 2003. Germanii din Banatul Montan. Editura InterGraf, Reşiţa.

Ţigla, E. J., 2003. Pomul vieţii pentru eternitate. Arta turnării metalului din Banatul Montan. Editura InterGraf, Reşiţa.

Ţunea, Gh., Doclin, O., (coord.),2004. Obiceiuri şi tradiţii de peste an în Banatul Montan. Editura Marineasa, Timişoara.

Văran, I., 2003. Monografia protopopiatului ortodox român Oraviţa. Editura Marineasa, Timişoara.

Vărădean, V., 1981. Monumente bisericeşti şi culturale din zona Oraviţa. Editura Mitropoliei Banatului. Timişoara.

Vultur, Smaranda (coord.), 2000. Germanii din Banat. Paideia, Bucureşti.

Voia, I.I., Ilana, D.G., 2008. Slatina-Nera. Colecţia ,,Monografii’’. Editura Politehnica, Timişoara.

Zopan, T., 2007. Uctopyja enapxuje Bpmarke-banatcke. Vršac.

*** Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000.

*** Banatul turistic. Revistă de promovare a turismului rural. Centru de Asistenţă Rurală. Timişoara.

*** 2007. Banatul. Identitate, Dezvoltare, Colaborare regională. (coord. Popa, N.). Editura Mirton, Timişoara.

1997 – 2007. Breviarul Statistic al Judeţului Caraş-Severin. Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin, Reşiţa.

*** 1987. Caraş-Severin. Hărţi turistice judeţene. Editura Sport-Turism, Bucureşti.

*** 1998. Carta Verde. Dezvoltarea rurală în România. Guvernul României. Proiect finanţat prin Programul PHARE al U.E., Bucureşti.

*** 2008. Comuna Sasca Montană. Primăria Comunei Sasca Montană.

*** 2006. East European Places of the Spirit. Drumuri Spirituale. INTERREG III CADSES-Proiect Est. 3BO72. Proiect de Reţea Europeană. Coordonare parte editorială Regiunea Marche. Tecnostampa S.R.L.

*** 2007. Folclor fără frontiere. D.K.M.T. (hartă).

*** 2007. Ghidul ariilor naturale protejate din România. Autoritatea Naţională de Turism (A.N.T.), Bucureşti.

*** 2007. Ghidul Pensiunilor Turistice din România. A.N.T. Bucureşti.

*** Harta turistică Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. Asociaţia Speologică ,,Exploratorii’’ Reşiţa. Agenţia de Protecţie a Mediului Caraş-Severin, Direcţia Silvică Reşiţa..

*** 2005. Harta turistică: Sud-Vestul României. Turism sportiv şi de aventură în sud-vestul României. Friedrich Ebert.

*** 2007. Hoinărind prin cămara Monarhiei. Itinerariu de vizitare a monumentelor istoric industriale, agricole, hidrologice în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

*** 2003. Hotărâre privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Guvernul României. Monitorul Oficial, nr. 190 din 26 martie 2003, Bucureşti.

*** Invitaţie la silvoturism. Rezervaţia Naturală Cheile Nerei-Beuşniţa. D.S.R., Ocolul Silvic Sasca Montană. Agenţia Media Star Reşiţa.

*** 2007. Itinerarii ,,Folclor fără frontiere’’ în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT).

*** 2007. Judeţul Caraş-Severin. Turismul. Urban Proiect, Bucureşti..

*** 2007. Le Banat: un Eldorado aux Confins. Université de Paris-Sorbonel (Paris IV).

*** 2007. Manualul Convenţiei Carpatice. Centru Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est şi Academia Europeană Bolzano. Omega Print, Bucureşti.

*** 2000. Manualul de cooperare transfrontalieră. Ediţia a 3-a, Bucureşti.

*** 2007. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional. World Tourism Organization.

*** 2007. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026.

*** Ocolul Silvic Sasca Montană. Direcţia Silvică, Caraş-Severin.

*** 2008. Opština Vršac ,,Lokalni Ekološki Akcioni Plan’’.

*** Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. Asociaţia Speologică Exploratorii. Reşiţa.

*** Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. Direcţia Silvică Reşiţa.

*** Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.

*** Parcul Natural ,,Porţile de Fier’’ Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Bucureşti.

*** 2004. Parcul Natural Porţile de Fier. Conservarea şi managementul habitatelor. Universitatea Bucureşti. Centrul de Corectare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de impact. Bucureşti.

*** 2008. Patrimoniul de vilegiatură din România. Al 4-lea atelier internaţional, Băile Herculane, 9-12 iunie 2008, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional. Caraş-Severin, Reşiţa.

*** 1999. Perspective interculturale II Conferinţe. Institutul Internaţional Timişoara.

*** 2007. Planul de amenajare a Teritoriului Naţional. Secţiunea VI. Zone turistice. Parlamentul României, Bucureşti.

*** 2007. Planul Strategic de Dezvoltare Social-Economică al comunei Sasca Montană în perioada 2007-2013. Primăria Sasca Montană-Consiliul Local Sasca Montană.

*** 2006. România. Atlas rutier – scara 1:500000. Editura Kárpátia Térkepmühely Sal. Budapesta şi JIF Bucureşti.

*** 2007. Silvoturism prin Banatul Montan. Direcţia Silvică. Agenţia Media Star, Reşiţa. DVD.

*** Strategii de dezvoltare a turismului social Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism. Bucureşti.

*** Strategia de Dezvoltare a Turismului şi Încurajare a Investitorilor. Proiect PHARE – CERT. Ghidul Turistic Banatia, Reşiţa.

*** 2007. Strategia de dezvoltare a Euroregiunii D.K.M.T., Consiliul Judeţean Timiş. Editura Marineasa. Timişoara.

*** 2007. Strategia de dezvoltare regională 2007 – 2013 Regiunea Vest. ADR, Sorin Maxim (coord.). Artpress, Timişoara.

*** 2008. Strategia de dezvoltare locală a comunei Giroc 2007-2013, Jud. Timiş 2007. Editura Mirton, Timişoara.

*** 2006. Strateški program rozvoja turističke industrije u opštini Vršac od 2007-2014 godine, Vršac.

*** 7 zile în mirifica lume a Banatului de Sud. Grupul Ecologic de Colaborare Nera.

*** The Iron Gate. Where The Danube Created Europe’s Largest River Gorge. Nature Park ,,Porţile de Fier’’. Romania, National Park ,,Derdap’’ Serbia.

*** 1999. Turism rural. Actualitate şi perspective. Editura Pan Europe, Iaşi.

*** 2007. Vršac-Lugoj. The project is funded by The European Union, European Agency for Reconstruction.

CLICK to ZOOM


STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ÎN AREALUL PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA

 

ENSR

Cautare

Curs Valutar

Convertor Valutar

Suma:
Conversie:

Vremea

"Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România." http://www.infoeuropa.ro
Banner
Banner